CFS logo

TEAMS

※ Bạn chỉ có thể bình chọn một lần, hãy thật khôn ngoan!

VOTE
Chú ý
- Bạn chỉ có thể bình chọn một vận động viên mỗi đội, và bạn chỉ được gửi bình chọn một lần.
- 10 Vận động viên được lựa chọn tham gia trận đấu CFGI All Star sẽ được công bố tại CFGI.
- Các câu hỏi liên quan vui lòng gửi tới địa chỉ cfs@smilegate.com